Header Ads Widget

Phòng chống mối cho công trình xây mới bằng thuốc chống mối PMS 100

 

Phòng chống mối cho công trình xây mới bằng thuốc chống mối PMS 100

Trong quá trình đào đất ép cọc nếu phát hiện dưới đất có tổ mối thì phải tiến hành diệt trực tiếp bằng thuốc chống mối dạng dung dịch để diệt trực tiếp.

Các hạng mục cần chống mối bao gồm:

Hố móng, đáy móng, đai móng, hào ngoài, hào trong, mặt nền tầng 1, mặt sàn các tầng trên, khuôn cửa, hộp kỹ thuật và các khu vực khác như mạch phòng lún, ổ điện, gầm cầu thang ...

Hố móng, đáy móng và hào ngoài phải được đào kích thước 0,5m x 0,6m. Hào trong đào 0,3m x 0,4m sau đó trộn thuốc với cát hoặc đất đã đào lấp xuống và đầm chặt. Thuốc sử dụng là: PMS 100, định mức: 12 - 14kg/m3

Mặt nền được sử dụng thuốc PMS 100 trộn đều với cát và dải đều, định mức: 1 - 1,5 kg/m2

Các khu vực khác chống mối theo chỉ dẫn của chuyên gia

Liên hệ: 0985.616.618

DietMoiTanGoc.net