Header Ads Widget

Bảng giá dịch vụ

Bảng báo giá diệt côn trùng tổng hợp, phun thuốc diệt côn trùng

Bảng giá phun thuốc diệt côn trùng tổng hợp mới nhất năm 2021 bao gồm diệt Ruồi, Muỗi, Kiến Gián Mỹ, Các loại côn trùng bay, Các loại côn trùng bò... Ngoại trừ Chuột, Mối và Gián Đức
 

Dưới 200 m2

350.000 đ - 500.000 đ

Từ 200 m đến 1.000 m2

2.000 đ / 1 m2

Từ 1.000 m đến 5.000 m2

1.500 đ / 1 m2

Từ 5.000 m đến 10.000 m2

1.000 đ / 1 m2

Trên 10.000 m2

Liên hệ thỏa thuận

Bảng báo giá dịch vụ diệt Mối mới nhất năm 2021

Bảng báo giá dịch vụ diêt Mối mới nhất năm 2021 theo giá trọn gói (không kèm chi phí phát sinh)

Dịch vụ diệt Mối cho Hộ gia đình, Khu dân cư, Nhà riêng

1.000.000 đ

Dịch vụ diệt Mối cho Văn phòng, Công ty, Nơi làm việc

1.200.000 đ

Dịch vụ diệt Mối cho Nhà hàng, Khách sạn, Phòng khách

1.400.000 đ

Dịch vụ diệt Mối cho Quán ăn, Quán Cafe, Siêu thị

1.400.000 đ

Dịch vụ diệt Mối cho Resort, Villa, Biệt thự

1.600.000 đ

Dịch vụ phòng chống Mối cho công trình, đất nền 

30.000 đ / 1 m2

Bảng báo giá dịch vụ diệt Chuột mới nhất năm 2021

Bảng báo giá dịch vụ diêt Chuột mới nhất năm 2021 theo giá trọn gói (không kèm chi phí phát sinh)
 

Dưới 200 m2

400.000 đ

Từ 200 m đến 1.000 m2

3.000 đ / 1 m2

Từ 1.000 m đến 5.000 m2

2.000 đ / 1 m2

Từ 5.000 m đến 10.000 m2

1.000 đ / 1 m2

Trên 10.000 m2

Liên hệ thỏa thuận

Bảng báo giá dịch vụ diệt Gián Đức mới nhất năm 2021

Bảng báo giá dịch vụ diêt Gián Đức mới nhất năm 2021 theo giá trọn gói (không kèm chi phí phát sinh)
 

Dưới 50 m²

700.000 đ

Từ 50 m² đến 100 m²

800.000 đ

Từ 100 m² đến 150 m²

1.000.000 đ

Từ 150 m² đến 200 m²

1.200.000 đ

Khu vực với diện tích lớn

Liên hệ để thỏa thuận giá

Bảng báo giá dịch vụ khử trùng, phun thuốc khử trùng bằng Chloramin B

Bảng báo giá dịch vụ phun thuốc khử trùng mới nhất năm 2021 theo giá trọn gói (không kèm chi phí phát sinh)
 

Dưới 200 m2

300.000 - 500.000 đ

Từ 200 m đến 1.000 m2

2.000 đ / 1 m2

Từ 1.000 m đến 5.000 m2

1.500 đ / 1 m2

Từ 5.000 m đến 10.000 m2

1.000 đ / 1 m2

Trên 10.000 m2

Liên hệ thỏa thuận